Krótkie terminy na darmowe protezy!

Pacjentom ubezpieczonym przysługuje proteza częściowa z zastosowaniem elementów doginanych od 5 brakujących zębów lub w przypadku bezzębia – proteza całkowita szczęki lub żuchwy.
Świadczenia protetyczne przysługują  raz na  pięć lat.
Naprawa protezy zębowej przysługuje raz na dwa lata.

Pacjentom, którzy przeszli operacyjne leczenie nowotworów w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.