Dodatkowe świadczenia dla kobiet w ciąży

Poza świadczeniami, które przysługują wszystkim pacjentom, ustawodawca przewidział dodatkowe usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia dla kobiet w ciąży i okresie połogu. Więcej informacji udziela nasza rejestracja pod numerem telefonu 58 58 58 378.