Utrata zębów u dzieci…

Każdy ząb jest bardzo ważny – utrata któregokolwiek z nich to niepowetowana strata dla naszego organizmu. Dotyczy to zwłaszcza dzieci – intensywny wzrost oraz rozrost młodego organizmu może przyczynić się do znacznych przesunięć reszty zębów oraz ich wykrzywienia, zniekształcenia zarysu szczęki czy nawet zmiany w kształcie twarzy, problemów z wymową, żuciem oraz rozdrabnianiem jedzenia. O ile nie ma przeciwwskazań, lukę po straconym zębie należy jak najszybciej uzupełnić. Dotyczy to także zębów trzonowych.