Polityka prywatności

Szanowni Pacjenci,

W trakcie rejestracji będziecie Państwo proszeni o podanie:

Imienia i nazwiska

Numeru PESEL

Telefonu kontaktowego

Dane te oraz Państwa dokumentacja medyczna są przetwarzane, wyłącznie w Polsce, przez Administratora, którym jest firma Gabinety SKIM sp. z o.o. sp. k  z siedzibą w Gdańsku u. Żabi Kruk 10, adres mailowy admin@gabinetyskim.pl, wyłącznie  w celu rejestracji, leczenia oraz sprawozdawczości do NFZ, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b  oraz art. 9 ust. 2 pkt h RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w powyżej opisanym celu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi świadczenie naszych usług. Właściciel danych ma prawo do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Żądanie zostanie spełnione pod warunkiem, że nie będzie niezgodne z prawem.

Jeżeli, zdaniem właściciela, jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,  może wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane do czasu ustania podstawy prawnej do ich przetwarzania.

 

Jarosław Malec

Prezes Zarządu

Gabinety SKIM sp. z o.o.
ul. Żabi Kruk 10

80-822 Gdańsk